Start heraanleg Catershoflaan in Merksem

Start heraanleg Catershoflaan in Merksem

04/08/2023

District Merksem legt samen met water-link i.s.m. Aquafin de volledige Catershoflaan, vanaf het Kroonplein tot aan de Lange Bremstraat, opnieuw aan. De werken starten op maandag 7 augustus en zullen ongeveer 14 maanden duren. Om hinder zoveel mogelijk te beperken, voert de aannemer de werken gefaseerd uit. 

Een nieuwe straat

“Na een lang en intens ontwerptraject samen met de bewoners, kan de schop nu de grond in en realiseren we het grootste project van deze legislatuur in Merksem”, aldus districtsschepen voor openbaar domein Jari Frensch. 

De riolering en de huisaansluitingen worden volledig vernieuwd. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel. Een deel van het regenwater wordt afgevoerd naar de middenberm om er in de bodem te infiltreren. 

De Catershoflaan wordt ingericht als een groene en verkeersveilige straat. Zone 30 blijft er behouden, met verkeersplateaus om die snelheid af te dwingen. Naast een breed voetpad in betonstraatstenen komt er een fietspad in asfalt. De nieuwe parkeerstroken worden aangelegd in kasseien met waterdoorlatende voeg. Er worden nieuwe bomen geplant, ook ter hoogte van de kruispunten.

De straat krijgt een groene middenberm met verschillende boomsoorten. Het gras wordt opnieuw ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel en een groot deel van het grasperk wordt beperkt gemaaid. Dit ‘gewild gras’ verhoogt de biodiversiteit sterk. 2 pleintjes in de middenberm zorgen voor extra doorsteken voor voetgangers en fietsers en bieden gelegenheid om gezellig te zitten.

Hinder en bereikbaarheid

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, voert de aannemer de werken in 4 fasen uit. Op maandag 7 augustus start de aannemer met de eerste fase, namelijk tussen Ringlaan en Melgesdreef, inclusief het kruispunt met de Melgesdreef. Deze fase duurt ongeveer 4,5 maanden. Doorgaand verkeer en fietsers worden omgeleid via de Laaglandlaan. Het verkeer op de Ringlaan rijdt tijdens deze fase op 1 rijstrook. 

Meer info over de fasering en het verloop van de werken en de verwachte hinder is te vinden op www.merksem.be en www.aquafin.be. ​ ​

Jari Frensch Districtsschepen voor mobiliteit, publiek domein en ruimtelijke ordening
Son Van den Broek Coördinator Wijkoverleg, District Merksem

 

Over District Merksem

Merksem is 1 van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis van Merksem vindt u op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten. De jeugddienst is gehuisvest in kasteel Bouckenborgh.  

In deze newsroom vindt u de persberichten die district Merksem uitstuurt én een aantal foto's genomen in Merksem. Het staat u vrij die in uw nieuwsberichten over Merksem te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat vermeld is bij de foto.    

Op www.merksem.be leest u nog meer nieuws over het district en vindt u informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, buurtmakers enzovoort).

Volg district Merksem ook op sociale media: www.facebook.com/districtmerksem en www.instagram.com/district_merksem.  

District Merksem
Burgemeester Jozef Nolfplein 1
2170 Merksem