Merksemse schoolomgevingen veiliger

Merksemse schoolomgevingen veiliger

23/02/2024

District Merksem nam aan het begin van deze bestuursperiode het initiatief om  samen met de scholen schoolomgevingen te screenen  en verkeersveiliger te maken. Op sommige plaatsen volstonden kleine ingrepen om de verkeerssituatie rond de school te verbeteren. Op andere plaatsen werden infrastructurele maatregelen genomen. Een jarenlang traject waarop positief wordt teruggekeken.

In najaar 2019 startte het district een ronde langs alle Merksemse scholen. De schoolomgevingen werden samen met directie, leerkrachten en preventieadviseurs onder de loep genomen. Snelheidsmetingen, cijfergegevens, toekomstplannen en verhalen over knelpunten en uitdagingen vormden de basis om daar waar mogelijk ingrepen te doen om de schoolomgevingen verkeersveiliger te maken. Sommige maatregelen werden met de steun van Vlaanderen en stad Antwerpen genomen.

Een greep uit de getroffen maatregelen:

  • Aan de ingang van basisschool De Luchtballon in de Sint-Bartholomeusstraat zorgen een voetpaduitstulping en verkeersplateaus voor trager verkeer.  Extra grondmarkeringen met ‘school’ zorgen voor een betere zichtbaarheid van de schoolpoort. 
  • In de Stella Marisstraat werden de middenberm en de oversteekplaats groener ingericht. Doordat de glascontainer is verplaatst, steek je er nu bovendien veiliger over. Extra fietsbeugels zorgen voor meer comfort en maken het straatbeeld aangenamer.  
  • De Du Chastellei is sinds maart 2022 een fietsstraat. De vraag naar een fietsstraat kwam van de buurtbewoners en werd door de Sint-Ludgardisschool ondersteund. Tijdelijke kunststof verkeersplateaus, paaltjes en arceringen zorgen ervoor dat het verkeer zich aan de geldende snelheid houdt. In 2024 krijgt de fietsstraat een definitieve inrichting met rode asfalt en duurzame snelheidsremmers.
  • Met de invoering van een schoolstraat in de Kasterveldenstraat, tussen Rerum Novarumlaan en Meereigen, werd de schoolomgeving van Sint-Lutgardis campus KVO veiliger.
  • Op vraag van Academie Merksem en basisschool Virgo Maria zorgt extra signalisatie op het wegdek van de Nieuwdreef voor een betere zichtbaarheid van de schoolomgeving. In het deel van de Terlindenhofstraat tussen de Rodeloopstraat en het Kroonplein is de verkeersveiligheid verbeterd door markeringen en een fietssuggestiestrook.
  • In overleg met school JOMA werd de Papaverstraat tijdelijk een schoolstraat tijdens de gevelwerken aan het schoolgebouw. In het voorjaar van 2024 komt er een nieuwe voetpaduitstulping in de Papaverstraat ter hoogte van de ingang van de school. Bijkomend zorgen extra zebrapaden ter hoogte van de kruispunten met de Spreeuwenstraat en de Rietstraat voor een veilige oversteek.
  • De glascontainer in de Vuurkruisenlaan aan één van de toegangen van secundaire school Villa Cresco werd verplaatst. Dat maakt het voor de fietsende leerlingen veel aangenamer de schoolpoort in te fietsen.
Districtsschepen voor Jeugd Sonja De Meyer: "Merksem telt heel wat scholen op een beperkte oppervlakte. Als districtsbestuur vinden we de veiligheid van onze leerlingen prioritair. Samen met scholen vooruitdenken en onveilige situaties in kaart brengen was de insteek van onze ronde langs de scholen."
Districtsschepen voor Openbaar Domein Jari Frensch: "Het traject dat we de afgelopen jaren aflegden was een vruchtbare samenwerking tussen het district - Jeugd en Openbaar Domein - en de scholen. Met zowel kleine als grote ingrepen werd Merksem een pak veiliger voor onze schoolgaande jeugd."

De toekomst

Niet alle knelpunten aan de schoolomgevingen zijn met deze maatregelen opgelost. Een veilige schoolomgeving is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van meerdere partners waar blijvend moet aan gewerkt worden. Uit gesprekken met de scholen blijkt dat de sensibilisering van ouders om hun kinderen op een veilige manier af te zetten aan de schoolpoort één van de grootste uitdagingen is. Het district roept dan ook alle ouders van Merksemse leerlingen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en mee bij te dragen aan zo veilig mogelijke schoolomgevingen.

De oversteekplaats in de Stella Marisstraat werd groener en veiliger ingericht.
De oversteekplaats in de Stella Marisstraat werd groener en veiliger ingericht.
Sonja De Meyer Districtsschepen voor jeugd, middenstand, markten en foren, lokale economie en sociale zaken
Jari Frensch Districtsschepen voor mobiliteit, publiek domein en ruimtelijke ordening
Son Van den Broek Coördinator Wijkoverleg, District Merksem

 

 

Over District Merksem

Merksem is 1 van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis van Merksem vindt u op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten. De jeugddienst is gehuisvest in kasteel Bouckenborgh.  

In deze newsroom vindt u de persberichten die district Merksem uitstuurt én een aantal foto's genomen in Merksem. Het staat u vrij die in uw nieuwsberichten over Merksem te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat vermeld is bij de foto.    

Op www.merksem.be leest u nog meer nieuws over het district en vindt u informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, buurtmakers enzovoort).

Volg district Merksem ook op sociale media: www.facebook.com/districtmerksem en www.instagram.com/district_merksem.  

District Merksem
Burgemeester Jozef Nolfplein 1
2170 Merksem