Skip to Content

Merksem kiest als eerste district voor een regenboogzebrapad op gewestweg

24/12/2021

Op de oversteekplaats van de Bredabaan aan de Nieuwdreef in Merksem komt een regenboogzebrapad. Het Merksemse districtsbestuur wil met dit zichtbaar symbool ​ tonen dat ze zich inzet tegen elke vorm van geweld, haat of discriminatie tegen de LGBTQI+-gemeenschap.

Er leefde al langer het idee van een regenboogzebrapad op die plek, en nu de mogelijkheid zich aandiende om op gewestwegen regenboogzebrapaden aan te brengen, op kosten van Vlaanderen, ging het districtsbestuur daar graag op in. ​ ​

Vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer kwam de bevestiging ​ dat het district Merksem de eerste indiener is van een project in Antwerpen en dat men in maart, zodra de weersomstandigheden het toelaten, het regenboogzebrapad zal aanbrengen. ​

Districtsschepen Gilbert Verstraelen: ”Wie dacht dat het in onze maatschappij geen probleem meer is om voor zijn geaardheid uit te komen, moet niet meer naar landen als Iran of Saoudi-Arabië kijken om te zien dat er nog veel werk aan de winkel is. Ontwikkelingen in landen als Polen, Hongarije en zelfs in eigen land geven aan dat er nog veel onbegrip, onverdraagzaamheid én vooral ook agressie is tegen mensen met een andere geaardheid.

Maar nog belangrijker naast het symbool van het regenboogzebrapad, is wat er rond, met en vóór deze gemeenschap gebeurt. En daar zie ik wel wat uitdagingen voor ons district. Ik denk daarbij aan onze reguliere werking, waarbij we grote lagen van de bevolking bereiken via sport, cultuur, jeugd en seniorenactiviteiten, waar het thema van de inclusieve maatschappij meer op de agenda mag komen.”

Luc Bungeneers Districtsburgemeester bevoegd voor begroting, burgerlijke stand, communicatie, dierenwelzijn en veiligheid
Dominique Kums Districtsschepen voor cultuur, feestelijkheden, protocol, groen, milieu en buurtinitiatieven
Katia Nauwelaerts Districtssecretaris, District Merksem

 

Over District Merksem

Merksem is 1 van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis van Merksem vindt u op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten. De jeugddienst is gehuisvest in kasteel Bouckenborgh.  

In deze newsroom vindt u de persberichten die district Merksem uitstuurt én een aantal foto's genomen in Merksem. Het staat u vrij die in uw nieuwsberichten over Merksem te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat vermeld is bij de foto.    

Op www.merksem.be leest u nog meer nieuws over het district en vindt u informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, buurtmakers enzovoort).

Volg district Merksem ook op sociale media: www.facebook.com/districtmerksem en www.instagram.com/district_merksem.  

District Merksem
Burgemeester Jozef Nolfplein 1
2170 Merksem