Skip to Content
Definitief ontwerp Catershoflaan

Definitief ontwerp Catershoflaan

14/03/2022

Het district en water-link in samenwerking met Aquafin leggen de Catershoflaan vanaf het Kroonplein tot aan de Lange Bremstraat opnieuw aan. Het definitieve ontwerp van de straat is klaar en werd voorgesteld aan de bewoners. De bewoners van de straat werden vanaf het begin betrokken bij de heraanleg. Ze gaven input via zowel fysieke workshops als digitale momenten. De start van de heraanleg is gepland in 2023.

Groene en verkeersveilige straat

De Catershoflaan wordt ingericht als een groene en verkeersveilige straat met een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Zone 30 blijft behouden, met verkeersplateaus om die snelheid af te dwingen. Er komt een breed voetpad in betonstraatstenen en het fietspad wordt vernieuwd in asfalt. De nieuwe parkeerstroken worden aangelegd in kasseien met waterdoorlatende voeg en er worden bomen geplant. Ook ter hoogte van de kruispunten zijn plantvakken met bomen voorzien.

Middenberm met bomen en 'gewild' gras

De nieuwe groene middenberm krijgt veel verschillende boomsoorten die vanaf de aanplant voor een mooi groen beeld zorgen. Het gras wordt opnieuw ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel en een groot deel van het grasperk zal slechts beperkt worden gemaaid. Dat ‘gewild’ gras verhoogt de biodiversiteit sterk en is dus waardevol voor vogels, bijen, vlinders en andere insecten. Er zijn ook struiken (struweel), een aantal boomstammen en aan de kruispunten is bloemrijke beplanting voorzien.

Regenwater van de daken en de straat wordt afgevoerd naar infiltratiekommen in de middenberm. Dat zijn lager gelegen zones waar het regenwater opnieuw in de bodem kan doordringen, wat goed is voor de grondwatertafel tijdens drogere periodes.

Twee pleintjes zorgen voor extra doorsteken voor voetgangers en fietsers. Bovendien is er gelegenheid om te zitten en zullen er enkele vuilbakken staan.

Definitief ontwerp

Benieuwd naar het plan? Ga eens kijken in de Catershoflaan. Tot eind maart staan er 2 infoborden in de straat. Of neem een kijkje op www.merksem.be .

 

 

Jari Frensch Districtsschepen voor mobiliteit, publiek domein en ruimtelijke ordening
Evi Marblie Medewerker wijkoverleg, District Merksem

 

 

 

Over District Merksem

Merksem is 1 van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis van Merksem vindt u op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten. De jeugddienst is gehuisvest in kasteel Bouckenborgh.  

In deze newsroom vindt u de persberichten die district Merksem uitstuurt én een aantal foto's genomen in Merksem. Het staat u vrij die in uw nieuwsberichten over Merksem te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat vermeld is bij de foto.    

Op www.merksem.be leest u nog meer nieuws over het district en vindt u informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, buurtmakers enzovoort).

Volg district Merksem ook op sociale media: www.facebook.com/districtmerksem en www.instagram.com/district_merksem.  

District Merksem
Burgemeester Jozef Nolfplein 1
2170 Merksem