Skip to Content
Beeld 'De Buurt' krijgt plaats op nieuw Duvelsplein

Beeld 'De Buurt' krijgt plaats op nieuw Duvelsplein

19/01/2022

Op het nieuw aangelegde Duvelsplein in Merksem kan je voortaan het gerestaureerde beeld 'De Buurt' bezichtigen. Het beeld kent al een rijke geschiedenis in Merksem en het districtsbestuur is verheugd dat het nu opnieuw een prominente plaats krijgt in de buurt waaraan het beeld oorspronkelijk werd geschonken.

Beeld voor de buurt

Op 19 september 1980 kwam het Gemeentebestuur van Antwerpen samen in de wijk Oud-Merksem om het nieuwe beeld 'De Buurt' in te huldigen. Het beeld van kunstenaar Marcel Breckpot werd aan de bewoners van de wijk geschonken ter gelegenheid van de toen traditionele Duveltjeskermis. Het kreeg een plaats op het speelterrein in de Borrewaterstraat en is geïnspireerd op typisch wijkfiguren. Het drukt verbondenheid en samenhorigheid uit, een boodschap die we ook vandaag nog graag uitdragen.

Verhuis naar Luchtbal

De vele jaren dat het kunstwerk in de Borrewaterstraat stond, eisten hun tol. Het beeld geraakte meermaals beschadigd en het werd een aantal keer gerestaureerd. Uiteindelijk werd het weggehaald tijdens de heraanleg van het speelterrein. Het beeld verhuisde naar de wijk Luchtbal, waar het een tijd lang op een grasplein binnen de muren van het oude politiegebouw op de Havana-site stond. 

Terugkeer naar Oud-Merksem, op het nieuwe Duvelsplein

Al in 2012 sprak het toenmalige districtsbestuur van Merksem de wens uit om het beeld opnieuw in ere te herstellen en terug naar Merksem te brengen. Toen er plannen kwamen voor de aanleg van een nieuw plein aan de voet van de Gabriël Theunisbrug, kwam het beeld weer in herinnering.

Het nieuwe plein werd 'Duvelsplein' gedoopt om de band met de buurt in ere te houden. Omdat ook het beeld een ode is aan de wijkbewoners én het op het Duvelsplein opnieuw in zijn oorspronkelijke buurt terecht zou komen, werd er niet lang getwijfeld om op het nieuwe plein plaats te maken voor dit mooie kunstwerk.

Dominique Kums Districtsschepen voor cultuur, feestelijkheden, protocol, groen, milieu en buurtinitiatieven
Vonneke Groeneveldt Cultuurantenne, District Merksem

 

Over District Merksem

Merksem is 1 van de 9 districten van stad Antwerpen. In het districtshuis van Merksem vindt u op het gelijkvloers het stadsloket, en op de eerste verdieping de districtsdiensten. De jeugddienst is gehuisvest in kasteel Bouckenborgh.  

In deze newsroom vindt u de persberichten die district Merksem uitstuurt én een aantal foto's genomen in Merksem. Het staat u vrij die in uw nieuwsberichten over Merksem te gebruiken, mits vermelding van copyright indien dat vermeld is bij de foto.    

Op www.merksem.be leest u nog meer nieuws over het district en vindt u informatie per beleidsdomein (sport, jeugd, senioren, groen, cultuur, buurtmakers enzovoort).

Volg district Merksem ook op sociale media: www.facebook.com/districtmerksem en www.instagram.com/district_merksem.  

District Merksem
Burgemeester Jozef Nolfplein 1
2170 Merksem